O firmie

Good ComPass Investment

Good ComPass Investment działa jako wyspecjalizowana jednostka szkoleniowa, działająca pod wpisem numer PL/61/2022 do Rejestru Ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Głównym profilem naszej działalności jest organizacja kursów i egzaminów dla maszynistów i kandydatów na maszynistów. Również organizujemy kursy i egzaminy na stanowiska Rewidenta Taboru, Manewrowego, Ustawiacza czy Kierownika pociągu gospodarczego i roboczego. Osobą zarządzającą naszą pracą jest Grzegorz Pietruch. Doświadczony Maszynista Instruktor pamiętający czasy Polskich Kolei Państwowych przed podziałami. Nasi wykładowcy i Egzaminatorzy to doświadczeni Instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym. Współpracujemy z przewoźnikami kolejowymi, właścicielami warsztatów utrzymaniowych taboru kolejowego, firmami wspomagającymi transport kolejowy, zarządcami infrastruktury kolejowej, Urzędem Transportu kolejowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz innymi Ośrodkami Szkolenia.
Siedzibę mamy w Strzelcach, na terenie województwa dolnośląskiego w sąsiedztwie Masywu Ślęży.
Produkty i usługi

Za nastawnikiem jazdy lokomotywy, przygotowując a następnie prowadząc pociąg, każdy moment ma znaczenie. Chwila nieuwagi i niesprzyjający zbieg zdarzeń prowadzi do katastrofy. Jesteśmy tego świadomi, dlatego oferujemy unikalne kursy, które są kluczem do bezpieczeństwa, niezawodności a w efekcie do punktualności w transporcie kolejowym. Podczas zajęć dla kandydatów na stanowiska kolejowe a także dla pracowników kolei przekazujemy cenną merytoryczną wiedzę i praktyczne wskazówki w oparciu o aktualne Przepisy i Instrukcje.

Nasza oferta obejmuje:
– kursy na licencje maszynisty,
– kursy na świadectwo maszynisty,
– kurs na stanowisko manewrowy,
– kurs na stanowisko ustawiacza,
– kurs na stanowisko rewidenta taboru,
– kurs na stanowisko kierownika pociągu gospodarczego i roboczego,
– organizację egzaminów kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych na w/w stanowiska
– organizację szkoleń (pouczeń) okresowych dla pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów
– szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego (również z systemem ETCS)
– organizacja szkoleń dla Maszynistów Instruktorów

Każde z naszych szkoleń to szansa na zdobycie umiejętności w konkretnym obszarze branży kolejowej oraz ciągłe ich doskonalenie. Pozwalają one uczestnikom stać się ekspertem na wybranym polu. Dzięki zdobytym uprawnieniom otworzą się przed Państwem nowe perspektywy zawodowe które będą niewątpliwie atutem dla przyszłych pracodawców.

Chcesz wiedzieć więcej?